På grunn av en lekk ventil må vi gjøre endringer i trykksonen ved Hestengbakken 7 på onsdag klokka 10:00. Dette medfører at 4 hus i Hestengbakken vil opplever høyere vanntrykk

Endringen vil medføre at de varslede innbyggerne vil oppleve høyere vanntrykk fra onsdag morgen klokka 10:00. Vi oppfordrer de berørte beboerne til å sjekke om varmtvannsberederen lekker etter trykkøkningen. Varmtvannsberedere er til vanlig utstyrt med en sikkerhetsventil som kan sprute ut vann for å kompensere for det høye trykket.

Følgende adresser vil få høyere vanntrykk enn tidligere:

  • Hestengbakken 6
  • Strømliveien 4 og 6
  • Tårnveien 13

Drammen Kommune har i sine avtalevilkår satt at vanntrykket kan være mellom 2 - 12 bar, se kapittel 5 i avtalevilkårene (se link under). Dersom du opplever problemer med at trykket er hevet må du vurdere å installere reduksjonsventil i ditt anlegg.

Dersom du har noen spørsmål er det bare å kontakte Driftskontoret på 32 04 66 55, eller via mail .

For alle Avtalevilkår - Vann og Avløp, se denne linken.