Det sendes ut varsel med anbefaling om å koke vann til matlaging og drikke til alle innbyggerne på Konnerud.

De som er berørt, får direkte varsel. Kokeanbefalingen gjelder inntil nye prøvesvar foreligger. Vi forventer prøvesvar utpå dagen torsdag 29. august.

Funn i en rutineprøve

- Det var på en rutineprøve vi fanget opp lavest mulig målbare nivå av intestinale enterokokker fra Stubberud Høydebasseng. Det er en svært lav konsentrasjon, og kan skyldes en tilfeldig enkelt hendelse. Det viktigste tiltaket vi gjør, er derfor å følge opp med nye vannprøver, sier daglig leder i Glitrevannverket, Arild Eek.

Som følge av funnene i vannprøven fra Glitrevannverket, velger Drammen kommune å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å be innbyggerne i det aktuelle området om å koke vannet for å være på den sikre siden.

Jobber med å finne årsaken

Både Glitrevannverket og Vann og avløpsvirksomheten i Drammen kommune intensiverer vannprøvingsprogrammet i aktuelt område. I tillegg jobber Glitrevannverket nå med å finne en mulig årsak til funnet i vannprøven.

I arbeidet med å finne årsaken til bakterieforekomsten har Glitrevannverket oppdaget en teknisk feil med en tilbakestrømssikring i Gomperud Høydebasseng. Feilen er nå rettet. Dette innebærer likevel at vannet hvor Glitrevannverket har funnet bakterieinnhold, i ytterste konsekvens kan ha gått til større deler av Konnerud. Vi anbefaler alle på Konnerud å koke drikkevannet for å være på den sikre siden. Nye vannprøver er tatt og vi venter på resultatene fra disse.    

Intestinale enterokokker indikerer forurensning fra avføring fra dyr eller mennesker.

- Det medfører ingen fare å bruke vannet til annen bruk, som dusjing, klesvask og oppvask. Det er kun nødvendig å koke vann du skal bruke til drikke og matlaging, sier kommuneoverlege Madli Indseth.

Her er Folkehelseinstituttets råd ved koking av vann til mat og drikke: 

https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/

 

 Dersom du ikke har fått varsel på telefon - se vår side om telefonvarsling.

In English:

Due to possible contamination of drinking water at Konnerud.

 We encourage all households to boil the water for drinking and food preparation. For more detailed information: https://www.fhi.no/en/el/drinking-water/rad/hva-bor-du-gjore-nar-du-far-kokevarsel-fra-vannverket/ 

This applies until further notice.