De utvidede vannprøvene Drammen kommune og Glitrevannverket har tatt på Konnerud, viser fredag ettermiddag heller ingen tegn til forurenset drikkevann. Kommunen anbefaler likevel innbyggerne om fortsatt å koke vann til drikke og matlaging inntil videre. Dette for å være føre var.

- Vi jobber fortsatt systematisk med å lete etter mulige årsaker til bakteriefunnene som ble avdekket tidligere. Vi har noen teorier som vi jobber etter, og sammen med Glitrevannverket har vi iverksatt noen konkrete tiltak. Vi vil gjerne måle effekten av tiltakene opp mot resultatene av vannprøver, før vi tar en beslutning om å oppheve kokeanbefalingen, sier Live Johannessen, virksomhetsleder ved Vann og avløp i Drammen kommune.

Sikkerheten kommer først

- Vi tar vannsikkerhet på alvor, og det er svært viktig for oss at vi er helt sikre på at vannet vi leverer, er trygt å drikke. Det foreligger ingen indikasjoner på at noen er blitt syke av vannet som leveres til Konnerud. Det var vår egen internkontroll som avdekket et avvik, og bakteriefunnene på to rutineprøver er på det laveste mulige målbare nivå. Vi forholder oss til beredskapsplanverket vårt, som er tydelig på hvilke prosedyrer som trer i kraft når vi får bakteriefunn påvist i en vannprøve. Vi opprettholder kokeanbefalingen for å være føre var, forklarer virksomhetslederen.

I følge kommuneoverlegen medfører det ingen fare å bruke vannet til annen bruk, som dusjing, klesvask og oppvask. Det er kun nødvendig å koke vann du skal bruke til drikke og matlaging.

Her er Folkehelseinstituttets råd ved koking av vann til mat og drikke: 

https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/

Det siste telefonvarselet vi sendte til innbyggerne på Konnerud om denne saken, var torsdag 29. august. Dersom du ikke har fikk varsel på telefon - se vår side om telefonvarsling.

In English:

Due to possible contamination of drinking water at Konnerud.

 We encourage all households to boil the water for drinking and food preparation. For more detailed information: https://www.fhi.no/en/el/drinking-water/rad/hva-bor-du-gjore-nar-du-far-kokevarsel-fra-vannverket/ 

This applies until further notice.