På grunn av arbeid på hovedvannledning, torsdag, 21.03,-vil det kunne oppleves lavere vanntrykk i området Øvre Strømsåsen.

Arbeidet vil pågå i perioden kl.12:00-14:00.

Unngå unødvendig tapping av vann i arbeidsperioden. Ved misfarget vann i etterkant, tapp kaldtvann til det er klart.