På grunn av arbeid på hovedvannledning, mandag, 26. august, -vil det kunne oppleves lavere vanntrykk i området Øvre Strømsåsen.

Arbeidet vil pågå i perioden kl.09:00-12:00. 

INGEN VIL MISTE VANNET!! Det kan hevnde noen opplever lavt vanntrykk på toppen av Strømsåsen som i Øvre Kollen vei etc.

Følgende adresser vil bli omfattet av denne jobben:

 • 3.Strøm Terrasse 10
 • 4. Strøm Terrasse 4, 6, 8 16, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
 • Blektjernveien 2 - 39
 • Gamlebakken 2 - 30
 • Granveien 1 - 17
 • Haukåsbakken 1 - 9
 • Kollenveien 3 - 61
 • Konnerudgata 71 -  132
 • Lensmann Solbergs gate 1 - 12
 • Sigurd Jorsalfares gate 18 - 27
 • Strømbakken 4 - 9
 • Strømlikroken 14 - 21
 • Strømliveien 1 - 76
 • Thygebakken 1 - 31
 • Tårnveien  29, 58 - 86
 • Veslebakken 1, 3, 6, 8, 10
 • Øvre Kollen 4 - 18
 • Øvre Strøm 2 - 26
 • Åsveien 11, 13, 19, 21, 23, 25

Unngå unødvendig tapping av vann i arbeidsperioden. Ved misfarget vann i etterkant, tapp kaldtvann til det er klart.