Lavt vanntrykk og mulighet for misfarget vann på Bragernes , rundt Parken og Sykehuset, tirsdag 17. september og torsdag 19. september.

I forbindelse med arbeid på vannledningsnettet vil det i perioden tirsdag 17.09.19 kl. 21:00 til kl. 06:00 onsdag morgen og torsdag 19.09.19 kl. 21:00 til kl. 06:00 fredag morgen, kunne bli dårligere vanntrykk og/eller misfarget vann eller partikler i drikkevannet.

Ved misfarget vann i etterkant, la kaldt vannet renne inntil det er klart igjen.

Vannet vil ikke bli borte for noen abbonnenter i denne perioden.

Berørte abonnenter har fått varsel på SMS.

Spyl til vannet er klart

Det er ikke farlig å drikke vann med humus i. Vi anbefaler uansett at dersom du får misfarget vann i krana, spyl ut på kaldtvannskran til vannet er klart igjen. For mer informasjon om misfarget vann sjekk denne linken.

For alle Avtalevilkår - Vann og Avløp, se denne linken.