Lavt vanntrykk og mulighet for misfarget vann på Øvre Strømsåsen tirsdag 6. August 2019.

I forbindelse med arbeid på hovedvannledningen ved Austadveien vil vannet omdirigeres fra tirsdag 6.august klokka 08:00 til ca 13:00.

Dette vil føre til at kunder på Øvre Fjell Platau, og Austadveien vil få lavt trykk i denne perioden og mulighet for misfarget vann.

Vannet vil ikke bli borte for noen abbonnenter i denne perioden.

Varselet gjelder følgende adresser:

 • 3. Strøm Terrasse 10A
 • 4. Strøm Terrasse 4, 6, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
 • Austadveien 8, 24, 28, 30, 30AB, 34
 • Blektjernveien 10 - 39
 • Drafnkollen 65 - 100
 • Einar Aass vei 1- 92
 • Gamlebakken 2 - 28
 • Granveien 1 - 19
 • Harald Hårfagres gate 12 - 17
 • Haukåsbakken 1 - 7
 • Hestengbakken 7 - 9
 • Huldreveien 16 - 88
 • Kollenveien 3 - 61
 • Konnerudgata 71 - 132
 • Lauvlia 14 - 21
 • Lensmann Solbergs vei 1 - 10
 • Liasvingen 10 - 14
 • Liaveien 1 - 27
 • Magnus Barfots 1 - 64
 • Moreneveien 2 - 26
 • Olav Kyrres gate 6 - 16
 • Olav Trygvasons gate 7, 18
 • Sigud Jorsalfares gate 13, 18A
 • Snorres gate 1 - 2
 • Strømbakken 5 - 9A
 • Strømlikroken 15 - 21
 • Strømliveien 1 - 76
 • Thygebakken 3 - 31
 • Tårnveien 29 - 86
 • Veslebakken 1 - 10
 • Øvre Kollen 4 - 18
 • Øvre Strøm 2 - 26
 • Åsveien 5 - 25

Spyl til vannet er klart

Det er ikke farlig å drikke vann med humus i. Vi anbefaler uansett at dersom du får misfarget vann i krana, spyl ut på kaldtvannskran til vannet er klart igjen. For mer informasjon om misfarget vann sjekk denne linken

For alle Avtalevilkår - Vann og Avløp, se denne linken.