Media har satt fokus på funn av mikroplast i drikkevann. Blant annet er det tatt en drikkevannsprøve på en adresse i Drammen hvor det er påvist funn av mikroplast. Det er bra at media har fokus på problematikken. Dette er noe vi tar på alvor.

Drammen er blant de kommunene som allerede jobber med et prosjekt for å kartlegge mikroplast i drikkevann, i regi av Norsk Vann. Mattilsynet og Folkehelseinstituttet er også tett involvert i dette arbeidet.

– Mikroplast i næringsmidler og natur er en global utfordring. Dette gjelder i vann og andre næringsmidler, påpeker kommuneoverlege Madli Indseth i Drammen kommune.

Hun mener funnene av mikroplast som er avdekket ikke gir grunn til ikke å drikke vann fra springen.

– Vann er vårt viktigste næringsmiddel som kroppen er avhengig av. Det er ikke grunnlag for å fraråde å drikke springvann, jeg oppfordrer derimot til økt inntak av vann fremfor brus og kaffe, sier kommuneoverlegen.