Pga arbeid på hovedledningen ved Austadveien 84 blir vannstrømmer snudd og ventiler åpnet og stengt. Dette resulterer dessverre i misfarget vann i ledningsnettet til Drammen Kommune på Fjell i dag.

Arbeidet på ledningsnettet til Drammen Kommune kan desssverre medføre økt hastighet i vannet i vårt ledningsnett. Dette kan medføre at enkelte kunder opplever misfarget vann i dag og i morgen tidlig. Arbeidet er planlagt å vare fra ca 21:00 i dag tirsdag 3. september til 03:00 i morgen tidlig.

Vannet er ikke farlig å drikke.

Dersom det er noe du lurer på om misfarget vann generelt, kan du lese denne linken.

Spyl til vannet er klart!

Det er ikke forbundet med helsefare å drikke vannet. Vi anbefaler uansett at dersom du får misfarget vann i krana, spyl ut på kaldtvannskran til vannet er klart igjen. Dette gjør du ved å sette på kaldtvannskrana på fullt og får spylt ut det vannet som har mye luft i seg fra dine rør, gjerne en hage eller ute kran siden den ofte er nærmest vanninntaket ditt. Dette betyr at vannet må stå på utspyling i 1-2 timer. Dette er den beste måten å få rengjort rørene på.

Adressene dette omfatter (i større eller mindre grad) er: 

  • Fjellsveien
  • Gjerpen
  • Gjerpenlia
  • Knut Auberts vei
  • Milorgveien
  • Solsvingen
  • Øyvind Jørgensens vei
  • med mer

For alle Avtalevilkår - Vann og Avløp, se denne linken.