Kun mindre konsekvenser for vannforsyningen.

Rehabiliteringen av Glitrevannverkets vannledning skal ikke ha noen stor praktisk betydning for vannforsyningen til abonnentene i området. For å sikre trygg vannforsyning mens arbeidene med Glitreledningen pågår, har Vann- og avløpsavdelingen i Drammen kommune gjort noen mindre omlegginger av vannforsyningen til enkelte husstander i noen av småveiene nær anleggsområdet.

Gravearbeider i Rosenkrantzgata
Gravearbeider i Rosenkrantzgata pågår.
Foto: Statens vegvesen

Den midlertidige omleggingen av vannforsyningen kan hos noen abonnenter føre til kortere perioder med misfarging og partikler i vannet, noe som ofte kan skje når man endrer på vannstrømmene i et ledningsnett. Misfarget vann er normalt ikke forbundet med noen helsefare.

Det vil i hovedsak være de lavtliggende områdene på Åssiden og Bragernes som vil kunne merke forandringer på vannet. Det kan også forekomme litt misfarget vann med partikler utenfor denne sonen.

Ved misfarget vann og partikler i springen, la kaldtvannet renne i kran ute eller nær inntakspunktet inne (nærmest mulig stoppekran). Hvis misfargingen ikke er borte etter en times tid, ta kontakt med Vann og avløp i Drammen kommune på telefon 32046655. Ta også kontakt hvis du opplever store endringer i vanntilførselen.

Les mer om utbedring av Glitreledningen.

Informasjon om Statens vegvesens arbeid i Rosenkrantzgata.