I forbindelse med at flere kunder på toppen av Knut Auberts vei har lavt vanntrykk, vil vanntrykket økes i denne pumpesonen tirsdag 30. juli kl. 09:00.

Dette vil medføre høyere vanntrykk i deler av trykksonen på Søndre Fjell. Ingen vil miste vannet pga dette. 

Varselet gjelder følgende adresser:

  • Fjellsveien 25, 26, 30, 33, 34, 35, 36, 41, 43, 44, 45 
  • Gjerpen 1, 2, 3, 8, 10, 12, 14, 20
  • Gjerpenlia 1, 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13,14
  • Knut Auberts vei 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 24, 30, 32, 45, 47, 49
  •  Milorgveien 2, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 52, 54, 58, 60
  •  Øyvind Jørgensens vei 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 ,9, 11, 13, 18, 20, 22, 24, 26

For mere info,ring Servicesenteret Drammen Kommune 32 04 00 00.

Dersom du har misfarget vann sjekk denne linken!

Dersom det spruter vann fra varmtvannstanken di så har du ikke stilt inn reduksjonsventilen din riktig, eller du har ikke reduksjonsventil innstallert i det hele tatt. Kontakt en rørlegger for å få dette installert. Dette reguleres av avtalen vi har med Drammen Kommune, se denne linken på side 15.

Har du ikke fått dette varselet? Sjekk hvorfor her!!