Informasjon om prosjektet ved Torsbergskogen trykkøkningsstasjon

INFORMASJON

Drammen kommune, Vann og avløp, skal rehabilitere Torsbergskogen trykkøkningsstasjon. Hensikten med rehabiliteringen er å opprettholde stabil vannforsyning til innbyggerne i området også i fremtiden. Dette medfører at beboere får lavere trykk enn normalt i rehabiliteringsperioden. Vannet kan også bli misfarget de første 2-3 dagene fordi vannstrømmen i de kommunale hovedledningen blir endret.

 

Fremdrift

Rehabiliteringen starter mandag 13.11 og vil pågå frem til uke 2 i 2018.  

 

Varsling 

Ved eventuelt bortfall eller avstenging av vanntilførselen vil dere bli varslet via SMS.

 

For eventuelle spørsmål kan følgende kontaktes:

Prosjektleder: Jørgen Hellesjø Tlf. 452 88 307, e-post:

Vann og avløps driftskontor: Tlf. 32 04 66 55