I slutten av august i år sendte Drammen kommune ut et varsel med anbefaling om å koke vann til drikke og matlaging til alle innbyggerne på Konnerud. Folkehelseinstituttet ønsker å benytte anledningen til å få informasjon om hvordan innbyggere opplever og håndterer kokeanbefalinger som kommunene fra tid til annen sender ut til sine innbyggere.

Dette som et ledd i et større nasjonalt kartleggingsarbeid. Drammen kommune og Folkehelseinstituttet har derfor gått sammen om denne spørreundersøkelsen.

Vi håper du som er innbygger på Konnerud vil ta deg tid til å svare på spørreundersøkelsen som blir sendt ut på sms. Det tar om lag tre minutter å svare, og du har to uker på deg.

Resultatet av undersøkelsen vil hjelpe oss i vårt arbeid med å sikre innbyggerne våre god informasjon ved lignende hendelser.