I forbindelse med rengjøring av vannledninger i Drammensområdet vil vannet stenges på Stubberud på dagen 18.februar 2019.

Arbeidet vil pågå fra 09:00 til 14:00 mandag 18.februar.

Berørte gater vil bli: 

  • Fosserudveien 11, 16, 20, 50 
  • Riskestien 36
  • Stubberudveien 101 - 132

Vi anbefaler å stenge innvendig stoppekran før arbeidsperioden for å unngå misfarget vann og luft i rørene. Etter at arbeidet er ferdig anbefaler vi å spyle godt ut på kaldtvannskran / utekran. Vi anbefaler at du spyler ut på kaldtvannskranen til vannet er klart igjen. For mer informasjon se her.

Har du ikke fått dette varselet? Sjekk hvorfor her!!!

For mere info, ring: 32 04 66 55