I forbindelse med rengjøring av vannledninger i området Hanna Winsnes gate og Strøtvetveien, vil vannet stenges på natten fra torsdag 5. september til fredag 6.september.

Arbeidet vil pågå fra 21:00 torsdag 5.september til 06:00 fredag 6.september.

Berørte gater vil bli: 

  • Frydenberggata 1 - 8
  • Dalejordet 10
  • Hanna Winsnes gate 1, 2B, 3, 8, 9, 13, 15, 17, 19
  • Kloptjernveien 2, 3, 4, 7, 9
  • Tord Pedersens gate 37
  • Sven Svensens vei 1 - 9
  • Strøtvetveien 3, 5, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 17A, 18A, 20, 20A

Vi anbefaler å stenge innvendig stoppekran før arbeidsperioden for å unngå misfarget vann og luft i rørene. Etter at arbeidet er ferdig anbefaler vi å spyle godt ut på kaldtvannskran / utekran. Vi anbefaler at du spyler ut på kaldtvannskranen til vannet er klart igjen. For mer informasjon se her.

Har du ikke fått dette varselet? Sjekk hvorfor her!!!