Informasjon om prosjektet i Betzy Kjelsbergs vei og krysset Meieriveien

Vann og Avløp i Drammen Kommune har bestemt å legge en permanent ledning fra Betzy Kjelsbergs vei 3 og bort til Meieriveien.

Vannforsyningen til Meieriveien er i dag fra Rosenkrantzgata. Ved brudd eller andre hendelser på den ledningen mister beboerne i Meireiveien vannet. Derfor legger Vann og Avløp i Drammen Kommune ny vanntilførsel fra Betzy Kjelsbergsvei til Meieriveien for å sikre forsyningen ved hendelser eller brudd på ledningen i Rosenkranzgata. Dette medfører en del graving og litt svekket framkomst til eiendommer i området, men vi håper på forståelse på hvorfor vi gjør dette.

Arbeidene vil ikke påvirke vanntilførselen til beboerne, med unntak av et par avslag. Vannavslag vil bli varslet via SMS 2 dager i forveien. Arbeidene med den nye vannledningen vil trolig pågå frem til nyttår.

Ved misfarget vann og partikler i springen, la kaldtvannet renne i kran ute eller nær inntakspunktet inne (nærmest mulig stoppekran). Hvis misfargingen ikke er borte etter en times tid, ta kontakt med Vann og avløp i Drammen kommune på telefon 32046655. Ta også kontakt hvis du opplever store endringer i vanntilførselen.