På grunn av arbeider på hovedvannledning, vil vannet stenges i Gotskalk Johnsens vei, fredag, 7.juni fra kl: 08:30-10:30

De berørte adresser er

  • Gotskalk Johnsens vei 8, 13, 15
  • Tord Pedersens gate 12, 44, 46, 46A, 46B og 57

Ikke foreta tapping i arbeidsperioden. Det kan være lurt å stenge stoppekranen til huset/leiligheten for å unngå luft i rørene.

De som opplever misfarget vann anbefales å la kaldtvannet renne til vannet er klart igjen. 

For mer informasjon om misfarget vann, se her.