Det har oppstått en vannlekkasje i vannledningen mellom Wærnersgate 4 og 6. Vannet blir stengt for en periode mens reparasjon av vannledningen pågår.

Berørte vannabonnenter skal ha fått varsel på sms.

Vi anbefaler at vannkranene holdes lukket mens vannet er borte. Det er ikke uvanlig at vannet kan bli misfarget i etterkant. La kaldtvannet renne til misfargingen er borte. Les mer om misfarget vann her.

Er du berørt vannabonnent, men mottok ikke sms-varsling? Sjekk om du er registrert for servicevarslinger fra kommunen. Les mer om dette her.