Alle eiendommer er tilkoblet kommunalt ledningsnett via stikkledninger. Stikkledningene eies av huseier fra tilknytningspunkt på kommunal ledning og inn i bygg.

Utbedring av lekkasjer på stikkledninger (vann- eller kloakkledninger) er huseiers ansvar. Kostnadene ved utbedring og utskifting dekkes av huseier.

Les mer om stikkledninger.