Det er eier av eiendommen som bruker stikkledningen som er ansvarlig for at ledningen vedlikeholdes, repareres eller skiftes ut når det er nødvendig.

Reparasjon og utskifting av stikkledninger som ikke innebærer endring i trase skal meldes til kommunen. Dersom trase og tilknytningspunkt endres er dette søknadspliktig.

Det er krav til hvem som utfører arbeidet, hvordan arbeidet utføres og hva som skal dokumenteres. Arbeidet søkes eller meldes av rørlegger eller entreprenør som utfører arbeidet.

Lekkasje på privat ledning

Vannlekkasje kan oppdages ved vannansamling på bakken, sus i ledning eller bortfall av trykk. Kloakklekkasje oppdages normalt ved vannoppkomme, lukt eller kamerainspeksjon.

Hvis kommunen oppdager lekkasje på din stikkledning eller påkoblingspunkt, sendes et pålegg om utbedring.

Lekkasje på stikkledninger må utbedres av abonnenten så snart som mulig. Kontakt en rørlegger som kan reparere skaden. Når lekkasjen er utbedret sendes melding til kommunen.