Septiktanker på eiendommer tilknyttet offentlig avløp bør kobles ut.

Septiktanker/slamavskillere er vanligvis ikke lenger nødvendige. Tømming av avskilleren innebærer en ekstrakostnad for huseiere.

Slamavskiller kobles ut (blendes) ved at innløp og utløp i tanken kobles sammen og tanken fylles med egnede masser. Se brosjyre om utkobling av septiktank.

Det kan være hensiktsmessig å etablere spyle-/stakekum i avskilleren.

Før slamavskilleren blendes bør avløpsledningens tilstand kontrolleres. Avløpsledninger med svanker, brudd eller forskyvinger vil raskt føre til kloakkstopp.

Blending av slamavskiller meldes kommunen.

Les mer i vår brosjyre - Utkobling av slamavskiller