Alle eiendommer som er tilknyttet offentlige vann- og avløp har private stikkledninger (vann- og avløpsrør) som er huseiers eiendom og ansvar.

Dersom du har problemer med, kloakkstopp, lite vann, dårlig trykk eller farge og lukt på vannet se - Problemer med vannet?

Stikkledningene går fra tilknytningspunkt på offentlig ledning og inn i bygg. Noen eiendommer har felles stikkledninger med andre eiendommer, disse eies i felleskap og er alle brukernes ansvar. Vi anbefaler at de som har felles stikkledning sørger for å ha en avtale om hvordan drift og vedlikehold skal fordeles. Mer informasjon om felles stikkledningsanlegg.

Enkelte eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp har fremdeles septiktank - les mer om dette her: Septiktanker og slamavskillere

Dokumentasjon på en eiendoms stikkledninger kan du finne i kommunens saksarkiv.

For separat avløpsanlegg, ta kontakt med Tilsynskontoret for små avløpsanlegg i Drammensregionen.

Forhold rundt stikkledninger reguleres av våre Avtalevilkår – vann og avløp, Standard abonnementsvilkår – Tekniske bestemmelser (må bestilles fra kommuneforlaget) og Drammen kommunes VA-norm, vedlegg 4-2.