Vannkvaliteten i Drammens vannkilder er generelt meget god.

Vannkvaliteten i Drammens vannkilder er generelt meget god.

Vannet i begge hovedkildene er klart og uten lukt eller smak. 

Både Glitre og Røysjø leverer vann med meget liten hardhet, og det er i praksis ingen risiko for utfelling av kalk på kjøkkenutstyr.

Les mer om vannkvaliteten hos Glitrevannverket.

Mikroplast

Media har satt fokus på funn av mikroplast i drikkevann. I en prøve av drikkevannet tatt på en adresse i Drammen ble det påvist mikroplast.

Kommunenoverlegen i Drammen mener funnet ikke gir grunn å la være å drikke vann fra springen, men oppfordrer derimot til økt inntak av vann fremfor brus og kaffe

Drammen kommune er med i et prosjekt for å kartlegge mikroplast i drikkevann, i regi av Norsk Vann. Mattilsynet og Folkehelseinstituttet er også tett involvert i dette arbeidet.