Vannkvaliteten i Drammens vannkilder er generelt meget god.  Vannet i kildene er klart og uten lukt eller smak.

Tilbud om rensing av drikkevannet

Innimellom hender det at aktuelle bransjefirmaer sender ut skriv og gir tilbud om rensing av drikkevannet til private husstander. Det er ingen tilknyttet kommunal vannforsyning som skal ha behov for denne tjenesten.

Alle kommunens kunder får drikkevann fra Glitrevannverket IKS, et offentlig godkjent vannverk som leverer vann til 150 000 personer. 

Glitrevannverket leverer drikkevann av beste kvalitet 24/7 og analyserer vannprøver fra vannkildene, vannbehandlingsanleggene og på forsyningsnettet etter et omfattende prøveprogram godkjent av Mattilsynet. I tillegg tar kommunen jevnlige egne prøver på ledningsnett.

Vår oppfordring er: Nyt rent og friskt vann rett fra springen!

Her kan du se en enkel og kort informasjonsfilm som viser vannets vei fra kilde til kran.

 Både Glitre og Røysjø leverer vann med meget liten hardhet, og det er i praksis ingen risiko for utfelling av kalk på kjøkkenutstyr.

Mikroplast

Media har satt fokus på funn av mikroplast i drikkevann. I en prøve av drikkevannet tatt på en adresse i Drammen ble det påvist mikroplast.

Kommunenoverlegen i Drammen mener funnet ikke gir grunn å la være å drikke vann fra springen, men oppfordrer derimot til økt inntak av vann fremfor brus og kaffe

Drammen kommune er med i et prosjekt for å kartlegge mikroplast i drikkevann, i regi av Norsk Vann. Mattilsynet og Folkehelseinstituttet er også tett involvert i dette arbeidet.