Vannkvaliteten i Drammens vannkilder er generelt meget god.

Vannkvaliteten i Drammens vannkilder er generelt meget god.

Vannet i begge hovedkildene er klart og uten lukt eller smak. 

Både Glitre og Røysjø leverer vann med meget liten hardhet, og det er i praksis ingen risiko for utfelling av kalk på kjøkkenutstyr.

Les mer om vannkvaliteten hos Glitrevannverket.