Ved arbeid på private stikkledninger som berører anboringspunkter på kommunale ledninger skal tilkoblinger og frakoblinger minst kontrolleres og innmåles av kommunen.

  • Tilknytning og frakobling (plugging/tersing) på kommunale ledninger skal utføres av Vann og avløps-virksomhetens entreprenør. Alternativt kan tilknytning/frakobling utføres av andre, men skal da kontrolleres og innmåles av VA-virksomheten.
  • Provisorisk/midlertidig tilknytning (brakkerigg, vann i byggegrop, utendørsarrangementer) skal utføres av VA-virksomhetens entreprenør.

Tilknytning, frakobling og kontroll og innmåling må bestilles senest tre virkedager før planlagt gjennomføring. Kommunens personell skal komme til åpen og forskriftsmessig sikret grøft. Kontroll og innmåling skal utføres før grøft fylles igjen.

Bestilling av tilkobling og frakobling gjøres hos Drammen Drift KF 32 24 55 00. Prisliste.

Bestilling av kontroll/innmåling gjøres hos:

  • Olav Jacob Hauglund 902 48 495 eller
  • Yngve Liodden 906 55 150.

Hensikten med kravet er å sikre 1) at tilknytninger til kommunale ledninger utføres i henhold til VA-normen, 2) at tilknytninger dokumenteres og måles inn og 3) at tilkoblinger og frakoblinger utføres slik at kommunal ledning og tilknytningspunkt/anboring er tette.

VA-normen kan leses her: www.va-norm.no (krav til stikkledninger er i vedlegg 4.2).