Ved arbeid på private stikkledninger som berører anboringspunkter på kommunale ledninger skal tilkoblinger og frakoblinger kontrolleres og innmåles av kommunen.

  • Tilknytning og frakobling (plugging/tersing) på kommunale ledninger skal utføres av av Vann og avløps-virksomheten ved Drammen Drift KF. Alternativt kan tilknytning/frakobling utføres av andre, men skal da kontrolleres og innmåles av VA-virksomheten eller Drammen Drift KF.
  • Provisorisk/midlertidig tilknytning (brakkerigg, vann i byggegrop, utendørsarrangementer) skal utføres av VA-virksomheten ved Drammen Drift KF.

Tilknytning, frakobling og kontroll og innmåling må bestilles senest tre virkedager før planlagt gjennomføring. Kommunens entreprenør/rørlegger skal komme til åpen og forskriftsmessig sikret grøft. Kontroll og innmåling skal utføres før grøft fylles igjen.

Prisliste.

 Bestilling av tilkobling, frakobling og kontroll/innmåling gjøres hos Drammen Drift KF:

  • Geir Rinker Jensen 416 17 353, eller
  • Geir Ove Næss 971 61 024.

Hensikten med kravet er å sikre 1) at tilknytninger til kommunale ledninger utføres i henhold til VA-normen, 2) at tilknytninger dokumenteres og måles inn og 3) at tilkoblinger og frakoblinger utføres slik at kommunal ledning og tilknytningspunkt/anboring er tette.

VA-normen kan leses her: www.va-norm.no (krav til stikkledninger er i vedlegg 4.2).