For å hjelpe huseiere og utbyggere, samt for å lette saksbehandling i kommunene, har de ni kommunene i Drammensregionen laget retningslinjer for vannforsyning til vanlig brannslokking og sprinkleranlegg.

Retningslinjene er laget av representanter fra Brannvesenet, VA-etatene samt plan- og bygningsmyndighetene, som er de kommunale myndighetene som forvalter regelverket på dette området. Retningslinjene er også laget for å informere om de krav vannverkene må stille for å sikre trygg drikkevannskvalitet, hvilket er hovedhensikten med vannforsyning.

Mer om prosjektet finner du på sidene til GVD (Godt vann Drammensregionen).