I Drammen kommuen skal alle eiendommer ha vannmåler. Vannmåler skal måle alt vann som brukes på eiendommen.

Krav til installasjon finnes i Standard abonnementsvilkår - Tekniske bestemmelser (kan bestilles her). I henhold til Drammen kommunes gebyrforskrift § 4-1kan kommunen bestemme antall målere og plassering

Se forøvrig brosjyre om  installasjon av husvannmålere fra Godt Vann Drammensregionen og vår informasjon om vannmålere.