Akutte hendelser og planlagt vedlikehold på vann- og avløpsnettet