Sommervannet for 2019 vil bli åpnet før påske i uke 16 i Drammen Kommune.

Dette omfatter sommervann til hytter på Svelvikveien og Konnerud. 

For mer informasjon, ring Servicekontoret Drammen Kommune 32 04 00 00.