Vannet blir stengt noen timer torsdag 27. juni 2019 mellom kl. 09 - 14 for noen boliger i Rabbenveien.

Det er i forbindelse med en sammenkobling av vannledninger ved en kum i Rabbenveien at vannet må stenges. Beboere som blir berørt, har fått varsel via sms. Har du mottatt dette varselet, ikke bruk vann mens arbeidene pågår.

Opplever du misfarget vann etter arbeidsperioden, la kaldtvannet renne til det er klart. Les mer om dette her.