Driftstelefon

Har du spørsmål om stengt vann, dårlig trykk eller misfarget vann m.m., ring:

  • Telefon 32 04 66 55

Kundeavdelingen

Har du spørsmål om vann- og avløpsgebyr, avlesning av vannmåler m.m, ring

  • Telefon 32 04 66 60