Henvendelsene behandles forløpende i kommunens åpningstid.

Akutt

Dersom det er en akutthendelse som krever rask behandling, ta kontakt med vår VA-vakt på vakttelefon 32 04 66 55. Utenom normal åpningstid kan du ringe vår vakttelefon på 916 94 915.

Ved akutte innvendige vannlekkasjer eller oversvømmelser kan brannvesenet hjelpe - telefon 32044400. Ved utvendige vannledningsbrudd kan Drammensregionens brannvesen i samarbeid med kommunen sørge for vannavstenging.

Ikke akutt

Kloakk, vanntrykk eller vannkvalitet

Meld fra om tett kloakk eller dersom det er noe unormalt med vanntrykket eller vannkvaliteten. Unormal vannkvalitet kan være brunt vann eller lukt.

Du kan melde fra til oss på to måter:

  • Telefon til Kundesenteret 32 04 00 00
  • Nettskjemaet nedenfor

 

Bekker, veier og åpne plasser

Hvis det er problemer med vann fra bekker, veier, tette sluk, åpne plasser eller lignende, meldes dette til kommunens avdeling for vei på telefon 32046688.

Planlagt stenging m.m.

Skyldes problemene du opplever vedlikehold i nettet? 

Redusert kapasitet eller avstengning av vann som er planlagt kunngjøres ved brev til berørte abonnenter, på www.drammen.kommune.no, i dagspressen eller via SMS- og telefonvarsling.

Se oversikt over planlagt stenging eller reduksjon i offentlig vannforsyning

Hva gjelder det?

 
 

Beskriv problemet

 
 

Hvor?

 
 

Kontaktinfo

 
 

Telefon og e-post