Fett som havner i avløpet stivner fort og vil raskt legge seg på innsiden av rørene. Bedrifter som lager eller serverer mat skal derfor i utgangspunktet ha fettutskiller.

Fett i det kommunale avløpsnettet kan føre til problemer som kloakkstopp, tilbakeslag av kloakk og oversvømmelse i kjellere, lukt- og rotteproblemer, tette pumpestasjoner og høyere avløpsgebyrer.

Vær oppmerksom på at frityrfett aldri må tømmes i avløp eller i fettutskiller. Frityrfett stivner svært raskt og vil i løpet av kort tid tette avløpsrør.

Virksomheter som skal ha fettutskiller

Krav om fettutskiller gjelder bedrifter som serverer og/eller produserer mat. Følgende typer virksomhet skal normalt ha fettutskiller:

 • Restauranter,
 • kafeer og konditorier,
 • catering og ferdigmatprodusenter,
 • gatekjøkken, kiosker og hamburgerbarer,
 • kantiner,
 • slakterier og kjøttforedlingsbedrifter,
 • bakerier,
 • meierier,
 • matbutikker med steke-/grillavdeling,
 • friteringsindustri,
 • røkerier,
 • margarin- og matoljeindustri,
 • hermetikkindustri.

Virksomheter som ikke er nevnt ovenfor, men har påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt nett, omfattes også av krav til drift av fettutskiller og rapportering. Les mer om kravene til drift og rapportering her.

Dersom din bedrift har fettholdig avløpsvann og ikke fettutskiller må du sørge for at fettutskiller installeres snarest. Her er mer informasjon om hvordan du går fram for å installere og få fettutskilleren godkjent.

Folder fettutskiller


Mer informasjon på nett:

Generell Informasjon om fett finner du på www.fettvett.no og www.dovett.no.