Virksomheter med oljeholdig avløpsvann må ha oljeutskiller og utslippstillatelse fra kommunen.

Innhold av olje i avløpsvann som føres inn på kommunal avløpsledning skal ikke overstige 50 milligram per liter vann. Oljeutskilleren må kunne rense avløpsvannet slik at dette kravet oppfylles.

Du plikter å gi beskjed til kommunen dersom din virksomhet:

  • etablerer, oppgraderer eller skifter ut oljeutskiller
  • øker eller endrer produksjon
  • bytter navn
  • flytter til nye lokaler
  • overdras til ny eier
  • opphører

Krav til oljeutskillere er hjemlet i forurensningsforskriftens kapittel 15, 15 A, og forurensningsloven.