Analyseresultater skal sendes til VA-virksomheten fortløpende.

 Når et analyseresultat viser oljeinnhold over 50 milligram per liter (jf. forurensningsforskriftens §15-7) må VA-virksomheten varsles øyeblikkelig per epost .

Det forutsettes at alle avvik følges opp i henhold til internkontrollforskriften.

  • Når resultatet viser oljeinnhold mellom 50-59 milligram olje per liter vann skal virksomheten følge opp resultatet og bør vurdere mulige årsaker og eventuelle tiltak for å redusere oljeinnholdet. Dersom gjentatte prøver gir resultater mellom 50-59 milligram olje per liter vann vil kommunen vurdere tilsyn og/eller pålegg i henhold til forurensningsforskriften.
  • Når resultatet viser oljeinnhold 60 milligram olje per liter vann eller over/mer skal virksomheten vurdere mulige årsaker og eventuelt utføre tiltak for å redusere oljeinnholdet. Det må tas ny prøve tidligst fire uker – men senest seks uker – etter gjennomførte tiltak. Antatt årsak til høyt oljeinnhold, eventuelle tiltak og kopi av ny analyserapport sendes til Vann og avløp per e-post eller per post innen åtte uker etter oppdaget høy verdi.

Varsler, prøveresultater, rapporter, meldinger og dokumentasjon kan sendes til , eller per post: Drammen kommune v/Vann og avløp, Postboks 7500, 3008 Drammen.