Eldre oljeutskillere laget av betong bør fjernes eller skiftes ut.

Disse er erfaringsmessig utsatt for lekkasje i skjøter og rørgjennomføringer og utgjør en reell risiko for grunnforurensning. Betongutskillere er hovedsakelig lagt før 1980.