For å få utslippstillatelse for eldre utskillere er det som regel nødvendig med en tilstandsrapport.

En tilstandsrapport skal ta for seg tilstand og mangler på deler i utskiller som: dykker, utløpskasse og lokk på den, utskillerens tetthet, generelle tilstand, synlige skader, materiell, alder og type, alarm, oljenivå og vannstand, og hvorvidt det er prøvetakingskum eller annen mulighet til å ta representative prøver.

Tilstandsrapporten skal også inneholde en redegjørelse for om utskilleren vil overholde krav i forskrift/fungere som tilsiktet, og en vurdering av gjenværende levetid. Det må også vurderes om utskilleren er i stand til å håndtere dagens bruk.

Rapporten kan inneholde:

  1. Oljeutskillerens, alder, konstruksjon, materiale og type.
  2. Generell tilstand på utskiller.
  3. Synlige skader eller mangler på utskiller.
  4. Lokk på utløpskasse.
  5. Eventuell lekkasjer.
  6. Informasjon om alarm på utskilleren.
  7. Generell vurdering av om utskilleren kan brukes eller ikke. Særlig når det er av betong.

Vær oppmerksom på at eldre utskillere kan ha problemer med å overholde kravet til maksimalt 50 mg olje per liter vann.