Tankeier har et selvstendig ansvar for at tanken er i forsvarlig stand. Dette gjelder uavhengig av om tanken er i bruk eller ikke.

Fjerning av olje- og parafintanker

Oljetank som tas ut av bruk må renses før den graves opp. Dette bør gjøres av firma med erfaring fra tankrensing. Tankeier får da et gassfrisertifikat fra firmaet og det må fremvises ved levering av tanken til avfallsmottak i kommunen. Hvis man ikke har slikt gassfrisertifikat kan man risikere å ikke få levert tanken.

Påfyllings- og lufterør fjernes samtidig med at oljetanken fjernes. Dette er viktig for å hindre feilpåfylling.

Melding om fjerning av oljetanken sendes til kommunen av ansvarlig firma.

Parafintanker behandles på samme måte som oljetanker.

Gjenfylling av oljetanker

Tanker som har gått ut av bruk kan unntaksvis renses og gjenfylles med sand/grus eller løs leca. Påfyllings- og lufterør må også fjernes så man unngår feilpåfylling av olje. Når tanken er gjenfylt må tankeier eller utførende firma sende ferdigmelding til kommunen.

Feil eller mangler på oljetank

En oljetank som ikke er i betryggende stand skal enten fjernes eller utbedres.

Spørsmål om oljetank?

Kontakt byggesaksavdelingen i Drammen kommune, via Kundesenteret på telefon 32 04 00 00.

Mer informasjon finner du også på oljefri.no og miljodirektoratet.no.