Brunt vann

Det er svært sjelden brunt vann fører til helserisiko.

Har vannet i springen misfarging, skru på kaldtvannskranen og la vannet renne til misfargingen er borte. Bruk kranen som er nærmest vanninntaket ditt, den som er nærmest/ i samme etasje som vannmåleren og varmtvannsberederen. Da unngår du å føre det misfargede vannet videre i rørsystemet i huset ditt. Unngå å skru på varmtvannet til misfargingen er borte slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i berederen. Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er fri for farge.

Den vanligste årsaken til brunt vann er i forbindelse med spyling av vannledningsnettet. Dette gjør vi med jevne mellomrom som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet. En annen årsak til misfarget vann kan være endringer i hastigheten på vannstrømmen i ledningsnettet.

Meld fra om feil.