Kokeanbefaling før bruk av kommunalt vann

Kokeanbefaling

Ved en kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd:
Hva bør du gjøre når du får kokeanbefaling fra Drammen Kommune?

Vi tar jevnlige vannprøver etter et prøveprogram godkjent av Mattilsynet. Om prøveresultatene viser unormale funn varsler vi mulige berørte kunder på sms eller telefonvarsling. En uforutsett hendelse på vannbehandlingsanlegget eller på ledningsnett kan også føre til kokevarsel fra oss.

Dette trenger ikke å være farlig, men vi er føre var. Kokeanbefalingen gjelder alt vann til drikke og mat. 

Får du telefonvarsel ved hendelser? Sjekk om vi har registrert ditt telefonnummer her: https://secure.ums.no/cdm/Auth.aspx