Natt til torsdag,28.11.19 i tidsrommet 01:00-03:00, vil det bli utført en spyling av vannledningen i Jernbanegata.

Ingen kunder mister vannet. Ved misfarget vann, spyl godt ut på kaldtvannskran.