Kokeanbefaling

Har du fått varsel om å koke vannet?

Kommunen varsler dersom det er fare for at vannet kan gi sykdom. Den vanligste årsaken er at en vannprøve viser at vannet inneholder bakterier. Har vi sendt ut varsel om at det anbefales å koke vannet, bør du følge Folkehelseinstituttets råd:

Hva bør du gjøre når du får kokeanbefaling?

Vi tar jevnlig vannprøver etter et prøveprogram godkjent av Mattilsynet. Om prøveresultatene viser unormale funn, varsler vi mulige berørte kunder på SMS eller telefonvarsling. En uforutsett hendelse på vannbehandlingsanlegget eller på ledningnett kan også føre til kokevarsel fra oss.

Dette trenger ikke å være farlig, men vi er føre var. Kokeanbefalingen gjelder alt vann til drikke og matlaging. Opplever du akutte mage-/tarmproblemer eller redusert allmenntilstand, ta kontakt med din fastlege eller legevakt.

For information in english:

What is a “boil water advisory”?

SMS-varslinger fra kommunen

Blir du som innbygger berørt av en driftshendelse på vårt vann- og avløpsnett, sender vi deg et varsel via SMS eller en talemelding til din fasttelefon. Får du ikke telefonvarsel ved hendelser? Sjekk om vi har registrert ditt telefonnummer her:

https://secure.ums.no/cem/Auth.aspx

Are you on a list to receive a telephone notification when something happens? Register your mobile number here:

https://secure.ums.no/cem/Auth.aspx