Misfarget vann

Kunder kan til tider oppleve å få brunt eller misfarget vann i kranen. Det er svært sjelden det medfører helserisiko å drikke vannet. Vi følger vannprøveprogram godkjent av Mattilsynet. Ved avvik varsles innbyggerne.

Meld fra om feil.

Hva gjør jeg?

  • La kaldtvannet renne til det er klart.
  • Tapp fra første kran etter hovedstoppekran, da drar du minst mulig misfarget vann inn i rørsystemet ditt. Merk: I sommerhalvåret er utekrana det beste tappestedet.
  • Unngå å skru på varmtvannet til misfargingen er borte slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i varmtvannsberederen.
  • Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er klart igjen.

Årsak til misfarget vann

Spyling av vannledningsnettet er den vanligste årsaken til misfarget vann. Dette gjør vi med jevne mellomrom som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet og for å sikre god drikkevannskvalitet. Ved planlagt spyling varsles berørte innbyggere.

En annen årsak til misfarget vann kan være endringer i hastighet, retning på vannstrømmen i ledningsnettet, eller ved stort vannforbruk, for eksempel ved lekkasje eller brann.

Misfarget vann i enkelthusstander kan også skyldes dine private vannledninger ute eller innendørs.

Dersom du er bekymret, se anbefaling om koking av drikkevann.

Får du telefonvarsel ved hendelser? Sjekk om vi har registrert ditt telefonnummer her: www.servicevarsling.no