Frosne vannrør

Ta kontakt med rørlegger. 

Tips og råd for hvordan du kan unngå frosne vannrør:

  • Steng ventiler og lukk vinduer slik at du unngår kald trekk på rør under lufteventiler, vinduer eller utette vegger.
  • Ikke senk innetemperaturen lavere enn til ca. 10 grader.
  • Unngå uheldig plassering av rør og sanitærutstyr i kalde kryprom, yttervegger, gulv og tak.
  • Ved lengre fravær bør stoppekranen stenges.
  • Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren.

 Mer informasjon hos Sintef.