Kokeanbefaling før bruk av kommunalt vann

Kokeanbefaling

Ved en kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd:
Hva bør du gjøre når du får kokeanbefaling?

Vannprøver tas jevnlig på kommunalt nett i henhold til prøveprogram godkjent av Mattilsynet. Hvis det er unormale funn i prøvene varsles mulige berørte kunder på sms eller telefonvarsling. Uforutsette hendelser på vannbehandlingsanlegget eller på ledningsnettet kan også føre til kokevarsel.

Kokeanbefalingen gjelder vann som skal brukes som drikke og i matlaging.

Får du sms eller telefonvarsel ved hendelser? Sjekk om vi har registrert ditt telefonnummer her: www.servicevarsling.no