Rotter i nærområdet

Sørg for å ha det ryddig rundt eiendommen din. Unngå bruk av kompostbinger. Fjern nedfallsfrukt.

Er det mistanke om at rottene kommer fra avløpsnettet, ta kontakt med Vann og avløp på epost: .

Les mer om rotter og andre skadedyr på Folkehelseinstituttets nettsider