Tette gatesluk

Rens sluket for løv og kvist. Dersom vannet fortsatt ikke renner unna, ta kontakt med avdeling Vei, natur og idrett på telefon 32046688.