Vannet er borte

Sjekk oversikt over driftshendelser på vår nettside for informasjon om årsak. Undersøk med naboer om de har mistet vannet.

Dersom boligen har lekkasjesikring, sjekk om denne har stengt vannet.

Hvis kommunen ikke har lagt ut informasjon om hendelser på vannledningsnettet i ditt område, ta kontakt med Vann og avløp på telefon 32 04 66 55 eller meld fra om feil.