Vann/kloakk i kjelleren

Ta kontakt med Vann og avløp på telefon 32046655.

Rydd unna gjenstander for å unngå vannskader. Har vannet forårsaket at noe er ødelagt eller skadet, ta kontakt med ditt forsikringsselskap for opprydding og taksering.