Vannlekkasje

Vannlekkasje inne
Ring rørlegger.

Vannlekkasje utendørs på din private eiendom
Er det oppstått lekkasje på din private vannledning inn til ditt hus, ta først kontakt med Vann og avløp på telefon 32046655 for en vurdering av om lekkasjen er på din private stikkledning eller kommunal ledning. Er lekkasjen på din stikkledning må du ta kontakt med rørlegger for å få hjelp til å utbedre skaden.

Vannlekkasje på kommunal vannledning
Ring Vann og avløp på telefon 32046655.