Alle eiendommer som er tilknyttet offentlig vann og avløp betaler vann- og avløpsgebyr.

Faktura sendes til alle abonnenter to ganger i året. Vannmålere leses av en gang i året med frist 15. september. I år sendes faktura for andre halvår i begynnelsen av november, med forfall 1. desember 2019. 

Vann- og avløpsgebyr betales enten etter målt eller stipulert forbruk, les mer om grunnlag for vann- og avløpsgebyr.