Alle eiendommer som er tilknyttet offentlig vann og avløp betaler vann- og avløpsgebyr.

Faktura sendes til alle abonnenter to ganger i året med betalingsfrist 1. april og 1. oktober. Vannmålere leses av en gang i året med frist 15. desember.

Vann- og avløpsgebyr betales enten etter målt eller stipulert forbruk, les mer om grunnlag for vann- og avløpsgebyr.