Det er vanskelig å forstå fakturaen

Faktura for første halvår består av en avregning av fjoråret og forskuddsbetaling for 1. halvår inneværende år. Faktura for 2. halvår består kun av forskuddsbetaling for siste halvdel av inneværende år.

Avregningen er forhåndsbetalt forbruk for fjoråret minus faktisk forbruk i fjor (i følge vannmåleravlesningen). Det vil si: har du brukt mer vann i fjor enn du har betalt inn på forskudd må du betale for merforbruket, har du brukt mindre vann vil den overskytende summen trekkes fra forskuddsbetalingen for 1. halvår i år. Avregningen består av 4 varelinjer: forskudd vann, avlest forbruk vann, forskudd avløp, avlest forbruk avløp.

Forskuddsbetalingen er vanligvis basert på fjorårets faktiske forbruk. Det betales for halvparten av forbruket samt halvparten av fastleddene. Forskuddsbetalingen består av fire varelinjer: fastledd vann, forventet forbruk vann, fastledd avløp, forventet forbruk avløp.

En grundigere forklaring på varelinjene finner du her - Varetekster på faktura, vann og avløp.